Een Frans-Belgische samenwerking tegen digitale uitsluiting

Het project

Digitale technologie biedt kansen, maar creëert ook sociale uitsluiting. Of je nu een job wilt vinden, boodschappen wilt doen of je gewoon wilt verplaatsen: zelfs voor de meest eenvoudige activiteiten heb je digitale vaardigheden nodig.

In België heeft een derde van de gezinnen met een laag inkomen nog altijd geen internetaansluiting. In totaal loopt 40% van de Belgen achter op de snelle digitalisering van de samenleving. In Frankrijk worden 13 miljoen burgers (17% van de bevolking) beschouwd als digibeet. En de gezondheidscrisis versnelt dat proces. Om die digitale kloof te overbruggen en de toegang tot de digitale wereld te democratiseren, hebben WeTechCare, District09, Emmaüs Connect en Technofutur TIC het initiatief Cross&Le@rn  gelanceerd. Ons doel is om in 2 jaar tijd 1000 digitale hulpverleners op te leiden: vrijwilligers, sociale actoren, ambtenaren, verenigingswerkers en digitale bemiddelaars.

Het Cross&Le@rn-project wil digitale technologie toegankelijk maken voor iedereen, zodat de digitale kloof kan verdwijnen voor een breed scala aan betrokkenen: senioren, kansarme jongeren, werknemers met een arbeidshandicap enzovoort. We focussen op de vele gebieden van het dagelijkse leven die vandaag een digitale transformatie ondergaan, met onder meer huiswerkbegeleiding, online winkelen, medische raadplegingen op afstand of administratieve en financiële procedures. Dankzij onze grensoverschrijdende aanpak kunnen we middelen, educatieve inhoud en expertise bundelen. Zo bieden we een gecoördineerd en ambitieus antwoord op ieders digitale ondersteunings- en opleidingsbehoeften.

 

« Digitale uitsluiting gaat niet alleen over geen toegang hebben tot het internet. Het gaat ook over ongelijkheid op het gebied van digitale vaardigheden en het gebruik van essentiële diensten, zoals gezondheidszorg of bancaire en administratieve diensten. In het licht van de snelle digitale evolutie is het cruciaal om een eerlijkere en meer inclusieve digitale samenleving te creëren. »

Jean Deydier, directeur van de sociale startup WeTechCare

De projectpartners

Cross&Learn is een initiatief van 5 pioniers in digitale inclusie: een uniek grensoverschrijdend partnerschap om digitale ongelijkheid uit de wereld te helpen.

Emmaüs Connect

Emmaüs Connect bevordert de digitale inclusie van de meest kwetsbare groepen in de samenleving en gebruikt nieuwe technologieën als hefboom voor sociale inclusie. Emmaüs Connect ondersteunt 40.000 mensen met digitale problemen in zes regio’s door:
– digitale vaardigheden te evalueren;
– toegang te geven tot digitale hulpmiddelen tegen een solidaire prijs;
– het aanleren van essentiële digitale vaardigheden te ondersteunen.

District09

District09, de ICT-partner van Stad Gent, werkt met zijn e-inclusieprogramma ‘Digitaal.Talent@Gent’ aan een digitaal inclusieve stad, waarin alle Gentenaars de kansen van de digitale wereld kunnen grijpen. Dat doen ze in samenwerking met stadsdiensten, organisaties, bedrijven en burgers. Het transversale en verbindende e-inclusieprogramma is een koploper op het gebied van digitale inclusie in Vlaanderen.

WeTechCare België

WeTechCare België is een vzw die sterk wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting om ook in België projecten te ontwikkelen, en door WeTechCare France, een toonaangevende speler op het gebied van digitale inclusie in Frankrijk. Haar missie is om nieuwe digitale technologieën voor iedereen open te stellen door te investeren in projecten die op grote schaal kunnen worden uitgerold. Sinds 2019 streeft WeTechCare België ernaar om digitale technologie te gebruiken als hefboom voor inclusie in België, in nauwe samenwerking met Belgische partners inzake digitale inclusie.

Technofutur TIC

Technofutur TIC coördineert en stuurt het EPN-netwerk in Wallonië. Een EPN (Espace Public Numérique of Digitale Openbare Ruimte) is een lokale organisatie met digitale apparatuur en internetverbinding die openstaat voor iedereen. Een EPN biedt toegang tot de digitale wereld, het internet en de digitale cultuur. Zo leren mensen op een vriendelijke, coöperatieve en verantwoordelijke manier omgaan met de digitale wereld. Er zijn momenteel al meer dan 160 EPN’s actief.

WeTechCare Frankrijk

WeTechCare is een sociale startup die digitale technologie wil gebruiken als hefboom voor inclusie. WeTechCare is gevestigd in Parijs en maakt gebruik van het e-learningplatform Les Bons Clics. WeTechCare Frankrijk zet vooral in op bewustwording, advies en e-learningoplossingen. WeTechCare omvat meer dan 14.000 digitale hulpverleners en meer dan 3500 sociale organisaties die onze e-learningplatformen hebben geïntegreerd in hun dienstenaanbod.

Digitale hulpverleners

Begeleide personen

Onze tools

1,2,3 digit

De organisatie WeTechCare heeft een gratis educatief platform ontworpen en ontwikkeld om mensen met digitale moeilijkheden te ondersteunen. In samenwerking met spelers op het terrein biedt 1,2,3 digit leeractiviteiten en -diensten aan voor professionals rond digitale basisvaardigheden en het gebruik van essentiële onlinediensten, met als doel om van de digitale wereld een kans voor iedereen te maken.

We geloven dat we de digitale mogelijkheden kunnen democratiseren, zodat we samen met alle actoren een eerlijkere en meer inclusieve digitale samenleving op kunnen bouwen.

 

Les Bons Clics

Geef je digitale ondersteuning een boost met leuke input voor wie digitaal zelfstandig wil worden: van de basisbeginselen met muis en toetsenbord tot online werken. Les Bons Clics biedt hulpmiddelen om je workshops tot leven te brengen en je individueel te ondersteunen.

Les Bons Clics is ontwikkeld door WeTechCare, dat digitale technologie wil gebruiken als hefboom voor individuele en collectieve ontwikkeling. We geloven dat we de digitale mogelijkheden kunnen democratiseren, zodat we samen met alle actoren een eerlijkere en meer inclusieve digitale samenleving op kunnen bouwen.

 

20%

van de Belgen ervaart stress door de voortschrijdende digitalisering.

39%

van de Belgen heeft weinig of geen digitale competenties

17%

of 13 miljoen Fransen wordt beschouwd als digibeet.

60%

van de Belgen is geïnteresseerd in een internetopleiding.

Wie zijn we?

Het programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de Europese integratie te versnellen! Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is ontstaan uit de wens om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk en Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

Wat doen we?

Een totaalbedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma worden toegekend om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:
• onderzoek, innovatie en technologieoverdracht
• concurrentievermogen van kmo’s
• patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
• sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Waar?

 

« We zien op het terrein dat digitale vaardigheden voortdurend moeten worden bijgewerkt. Door de snelle en permanente evolutie van digitale innovaties moet iedereen zijn vaardigheden voortdurend up-to-date houden. Anders raak je achterop.”

Eric Blanchart van het Waalse competentiecentrum Technofutur TIC, EPN-verantwoordelijke voor Wallonië

Onze realisaties

 

Hierbij een overzicht van de voortgang van het project in het grensoverschrijdend gebied, dankzij de samenwerking van de vier operatoren op 31 december 2021:

  • Aantal deelnemers die een opleiding volgden bij de vier partners: 1142
  • Aantal opleidingen georganiseerd door de operatoren: 246
  • Aantal accounts die werden aangemaakt op de platformen in het grensoverschrijdend gebied: 2.141
  • Aantal organisaties die zich hebben ingeschreven op de platformen 123Digit/LesBonsClics: 919
  • Impact bij de burgers: meer dan 40.000 digitale begeleidingen voor burgers, dankzij de begeleiders die een opleiding volgden
  • Aantal georganiseerde evenementen: 107

 

 

 

Nieuws

Digitale inclusiebarometer van de Koning Boudewijnstichting

Met de digitale inclusiebarometer wil de Koning Boudewijnstichting de digitale uitsluiting in kaart brengen en de oorzaken en gevolgen ervan beter begrijpen. We willen ook de evolutie van het fenomeen opvolgen, in de hoop de digitale kloof te zien verkleinen.

Naar de barometer

#Digitalecultuur – Vrije software: wat is dat? | 21 september 2020

Vrije software is software zonder eigenaar. Opgelet: dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de software gratis is. Wel is de licentie ‘eigendom’ van elke gebruiker, of het nu gaat om een amateur of een professional, en is de sourcecode dus toegankelijk voor iedereen.

Bron – Emmaüs Connect

 

 Heb je een vraag voor ons?

Persvragen

Voor alle persvragen kun je rechtstreeks contact opnemen met

Thomas Royberghs, projectleider :

troyberghs@wetechcare.org